Zespół Specjalistycznych Placówek Wspierania Edukacji
KONTAKT
Zespół Specjalistycznych Placówek Wspierania Edukacji
KONTAKT

1 września 2023 roku Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie i Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie zostały połączone w Zespół Specjalistycznych Placówek Wspierania Edukacji.

Zespół jest jednostką budżetową prowadzoną  przez Gminę Skawina, zaś nadzór pedagogiczny nad placówką pełni Małopolski Kurator Oświaty.

Kontakt

Zespół Specjalistycznych Placówek Wspierania Edukacji

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie

Skip to content